Personvernserklæring

Hvem vi er
GSKollstrømPro er personlig firma for Gunnar Schaanning Kollstrøm, som eier og driver dette nettstedet www.gko-pro.com. 

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn
Nettstedet samler ingen persondata fra besøkende.
Eventuelle persondata som eksplisitt oppgis knyttet til spesifikt funksjoner, vil kun benyttes i den sammenhengen og til det formålet disse dataene gis.
Personopplysninger kan opprettes av brukernes handlinger med nettstedet, og kan også bli generert av tekniske prosesser slik som kontaktskjema, kommentarer, informasjonskapsler og innbygging av innhold fra tredjeparter.

Kommentarer
Ikke relevant, siden data inne samles.

Media
Nettstedet ber deg ikke om å laste opp media. Men, hvis du laster opp bilder til nettstedet, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Kontaktskjemaer
Nettstedet kan tidvis publisere kontaktskjema for ulike tjenestetilbud. Nettstedet oppbevarer kun kontaktdata som oppgis i kontaktskjema for den tiden kontakten er relevant for tjenesten som ønskes oppnådd. Slike data videreformidles ikke til uvedkommende, og vil ikke brukes til markedsføring.

Informasjonskapsler
Nettstedet bruker ikke informasjonskapsler.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet.
Siden dette nettstedet ikke ber deg om identifikasjon, må eventuell personidentifikasjon gjøres gjøres med du har en konto og er logget inn på tjenester hos tilbyderen av det innebygde innholdet.

Analyse
Nettstedet samler ikke inn noe personrelatert eller personsensitiv analyseinformasjon. 

Hvem vi deler dine opplysninger med
Ikke relevant, siden data inne samles.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg
Ikke relevant, siden data inne samles.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Ikke relevant, siden data inne samles.

Hvor vi sender opplysninger om deg
Ikke relevant, siden data inne samles.

Vår kontaktinformasjon
Har du et bidrag til forbedring av forvaltningen av personopplysninger på nettstedet, ta kontakt : https://www.gko-pro.com/kontakt-oss/ 

Tilleggsinformasjon
Ingen.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger
I utgangspunktet vil dette nettstedet IKKE be deg oppgi personopplysninger, dersom det ikke er direkte knyttet til en tilbudt tjeneste. I slike tilfeller vil opplysninger, også personopplysninger, kun være direkte relevant til tjenesten som tilbys.

Våre rutiner for datalekkasjer
Nettstedet vil respondere hurtig på innmeldte episoder hvor misbruk av data fra dette nettstedet utfordrer den personlige integriteten til brukerne av nettstedet.  

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra
Ikke relevant.

Hvilke automatiske avgjørelser som tas og/eller hva slags profiler som bygges på grunnlag av brukernes opplysninger.
Nettstedets intensjon er ikke rettet mot innsamling av persondata, heller ikke automatiske eller skjulte på annen måte. Heller ikke vil nettstedet gjøre slike antakelser eller basere verken automatiserte eller andre avgjørelser på slikt grunnlag.

Opplysningskrav fra bransjelovgivning
Ikke relevant.