Registrer ditt besøk her

Please give your name and mobile:
(Vennligst oppgi ditt navn og mobilnummer:)

In case of needed tracing if covid-29 is detected, as imposed by the authorities.

(Myndighetspålagt registrering hvis behov for smittesporing om Covid-19 blir påvist.)